sfft.se sfft.se - V?lkommen till Svenska f?reningen f?r familjeterapi

sfft.seWebsite Profile

Title: V?lkommen till Svenska f?reningen f?r familjeterapi
Keywords: Svenska f?reningen f?r familjeterapi, familjeterapi, familjeterapeut, familjeterapeuter, familjeterapeutisk, systemisk, systemteori, systemteoretisk, Svensk familjeterapif?rening, Svenska familjetera...
Description:Svenska f?reningen f?r familjeterapi - bevakar allt inom familjeterapif?ltet.
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

sfft.se Information

Website / Domain:sfft.se
Website IP Address:46.30.213.210
Domain DNS Server:ns02.one.com,ns01.one.com

sfft.se ranks

Alexa Rank:9397124
EveryoneDomain Rank:2
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

sfft.se Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$864
Daily Revenue:$2
Monthly Revenue:$71
Yearly Revenue:$$864
Daily Unique Visitors:218
Monthly Unique Visitors:6,540
Yearly Unique Visitors:79,570

sfft.se WebSite Httpheader

StatusCode 200
Vary Accept-Encoding
Transfer-Encoding chunked
Connection keep-alive
Content-Type text/html
Server Apache
Date Thu, 20 Sep 2018 00:09:14 GMT

sfft.se WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage
Svenska f?reningen f?r familjeterapi 3 1.57%
familjeterapi 18 3.46%
familjeterapeut 0 0.00%
familjeterapeuter 0 0.00%
familjeterapeutisk 0 0.00%
systemisk 1 0.13%
systemteori 0 0.00%
systemteoretisk 0 0.00%
Svensk familjeterapif?rening 0 0.00%
Svenska familjetera... 0 0.00%

sfft.se Similar Website

Domain WebSite Title
symboldrama.se V?lkommen till Svenska F?reningen f?r Symboldrama
hypnosforeningen.se V?lkommen till Svenska f?reningen f?r klinisk hypnos - SFKH
svif.net V?lkommen till SVIF - Svenska Idrottshistoriska F?reningen
psykosyntesforeningen.se V?lkommen till psykosyntesf?reningen - yrkesorganisationen f?r professionella psykosyntesterapeuter...
skogstradsforadling.se V?lkommen till F?reningen Skogstr?dsf?r?dling - F?reningen skogstr?df?r?dling
dis.se V?lkommen till F?reningen DIS!
jaktenhoppet.com V?lkommen till F?reningen Jakten Brantevik!
forvildadekatter.se V?LKOMMEN TILL F?RENINGEN F?RVILDADE KATTERS HEMSIDA
fsv.se V?lkommen till F?reningen Sveriges V?gingenj?rer (FSV)
fondhandlarna.se Svenska Fondhandlaref?reningen :: Startsida V?lkommen till Svenska Fondhandlaref?reningen!
bitcoinforeningen.se V?lkommen till Svenska Bitcoinf?reningen — Svenska Bitcoinf?reningen
uppfinnare.se V?lkommen till Svenska Uppfinnaref?reningen
dogjudges.com V?lkommen till Svenska Domarf?reningen
rme.nu Varmt v?lkommen till RME | Riksf?reningen f?r ME-patienter
nackskada.se F?reningen Nack, rygg & hj?rnskadades r?tt till utredningar & diagnos efter trauma - V?lkommen
rattvikspastorat.se R?ttviks f?rsamling - V?lkommen till Svenska kyrkan i R?ttvik Boda Ore
brunnsparken.com Startsida - V?lkommen till F?reningen Folkets Park och Brunnsparken
obackadjurhem.se V?lkommen till F?reningen ?backa Djurhem | ?backa Djurhem

sfft.se Alexa Rank History Chart

sfft.se aleax

sfft.se Html To Plain Text

V?lkommen till Svenska f?reningen f?r familjeterapi F?reningen Styrelsen Resursgrupp Protokoll Stadgar Syfte Etik Medlemskap Lokala/regionala f?reningar Internationellt medlemskap Medlemstidningen SFT Bli medlem! Familjeterapi Vad ?r familjeterapi? Forskning om familjeterapi B?cker om familjeterapi Doktorsavhandlingar Uppsatser om familjeterapi Familjeterapi-historik Kurser & Utbildning Aktuella kurser och konferenser Tidigare kongresser Utbildningar i familjeterapi Annonsera arrangemang L?nkar info V?lkommen till Svenska f?reningen f?r familjeterapi Islands familjeterapif?rening inbjuder till nordisk kongress i Reykjavik 31 maj–3 juni 2017. Vi v?lkomnar till Vetenskapligt symposium i Ume? 5–6 oktober 2017 – till att m?tas, inspireras och f? nya kunskaper Familj – Dialog – Samspel Inbjudan och program Svenska f?reningen f?r familjeterapi l?mnar remissvar p? Socialstyrelsens f?rslag till nya nationella riktlinjer f?r v?rd vid depression och ?ngestsyndrom – St?d f?r styrning och ledning Ingegerd Wirtberg, Bill Pettit, Marianne Cederblad, Ketty Hagman och Lotta Beskow. L?s sfft:s remissvar h?r Socialstyrelsens nya Nationella riktlinjer f?r v?rd vid depression och ?ngestsyndrom ?r ute p? remiss och v?llar debatt. Exempel p? artiklar: Sverige ur tiden? Seminarium 22/2 i riksdagshuset med SoS och f?rel?sare DAGENS NYHETER Forskare kritiserar ”enfaldiga riktlinjer” 2017-01-14 L?kartidningen: Socialstyrelsen har fel om depression och ?ngest L?kartidningen: Socialstyrelsen har fel igen om depression och ?ngest AFTONBLADET: Elchocker fel v?g f?r unga som m?r d?ligt, 2017-01-26 ETC: Framtidens psykiatri kr?ver verklig valfrihet, 2017-01-19 SvD: Socialstyrelsens nya riktlinjer ?r ett haveri, 2017-02-16 Kallelse ?rsm?te 20 april 2017, FTF-Sydost i V?xj? Vi b?rjar med en guidad konstrunda och mingelprat i konsthallen kl 18.00 med vin och tilltugg och g?r d?refter ?ver till ?rsm?tet i samma lokaler. Kv?llen ?r kostnadsfri. Inbjudan och program Fr?n f?rel?sningsdag 31 mars 2017, Falu lasarett Tryggare barndom. N?r och hur kan vi arbeta med gemensamma f?r?ldrasamtal i familjer d?r det f?rekommer v?ld? F?rel?sare ?r Jon Middelborg och Dimitrij Kielland Samoilow som b?da ?r psykologspecialister med f?rdjupning i klinisk vuxenpsykologi och klinisk familjepsykologi, f?rfattare till Tryggere barndom. .pdf F?rel?sningsbilderna Kjerstin Almqvist: Att m?ta och arbeta med barn och familjer som varit p? flykt FILM Kjerstin Almqvists f?rel?sningar Johan Sundelin: Familjeterapi och BUP – ett f?rh?llande i kris Artikel i Fokus p? familien, nr 3 2016. L?s den h?r FOKUS P? FAMILIEN till medlemspris! En av v?ra medlemsf?rm?ner ?r ett starkt rabatterat pris p? Fokus p? familien, den st?rsta nordiska tidskriften f?r familjeterapi. L?s mer h?r Barnafrid ?r ett nationellt kompetenscentrum f?r kunskap om v?ld och andra ?vergrepp mot barn L?s mer h?r European Family Therapy Association – EFTA Vi vill passa p? att p?minna om att EFTA har en bra och matnyttig hemsida, d?r ni alla kan ta del av intressant information – inte minst i deras nyhetsbrev. G?r ett bes?k och titta runt! L?s nyhetsbreven h?r International Systemic Research Conference 8–11 mars 2017. Linking Systemic Research and Practice Call for papers och all annan information p? hemsidan, www.systemisch-forschen.de Islands familjeterapif?rening inbjuder till nordisk kongress i Reykjavik 31 maj–3 juni 2017. Nu finns vi p? Facebook, som ett komplement till hemsidan! Klicka p? bilden s? kommer du direkt till v?r Facebooksida! Vetenskapligt symposium i Karlstad 13–14 oktober 2016 Kjerstin Almqvist .pdf Insatser f?r v?ldsutsatta barn och f?r?ldrar. Erfarenheter och reflektioner fr?n aktuell forskning Ulf Axberg .pdf Insatser f?r v?ldsutsatta barn och f?r?ldrar. Erfarenheter och reflektioner fr?n aktuell forskning Anna Mautner .pdf F?rebygga v?ld mot barn. Tre experimentella fallstudier av metoden Tryggare barn (Uppsats) .pdf F?rebygga v?ld mot barn. Tre experimentella fallstudier av metoden Tryggare barn (Presentation) Karin Pernebo .pdf Intervjustudier med barn som varit exponerade f?r v?ld i sin familj. Sm? barns erfarenhet av att g? i behandling och deras ber?ttelser om sin v?ldsutsatta f?r?lder Anna L Jonhed .pdf Barns umg?nge med v?ldsut?vande f?der. Behov, r?ttigheter och vilja Fr?n studiedagen med Bj?rn Holmberg i Falun .pdf Samforskning och Familjerekonstruktion .pdf Familjekartl?ggning, fr?gor och processen Kjerstin Almqvist Att m?ta och arbeta med barn och familjer som varit p? flykt Dff arrangerade i Falun 31 mars 2016 .pdf Kjerstin Almqvists f?rel?sningsbilder FILM Kjerstin Almqvists f?rel?sning N?kkve Balldin och Tryggve Balldin var i V?xj? 3 mars 2016 Tala s? att vi begriper – Samtalet som m?jligg?r l?rande … I f?r?ndringsarbete m?ter vi personer som har bristande kommunikativa fo?rma?gor och samspelssva?righeter och/eller sva?righeter att beha?lla uppma?rksamhet och fokus i samtal. Vi ma?ste l?ra oss att anpassa va?rt sa?tt att samtala utifr?n mottagarens m?jlighet att lyssna och f?rst?. .pdf F?rel?sningsbilderna fr?n seminariedagen med br?derna Balldin K?rn F?rdig Ringborg produktion – Utbildningsfilm Som en riktig familj ?r en utbildningsfilm i familjeterapi av Magnus Ringborg, Patrik K?rn och Fredrik F?rdig. Filmen ?r gjord med st?d av H?lsouniversitetet i Link?ping, Linnéuniversitetet V?xj?, Lunds universitet, Ume? universitet, BUP Sk?ne och Karolinska Institutet. F?r visning kontakta fredrik@famut.se. Visa trailer Anders Broberg om barn och v?ld, 19 november i Borl?nge Torsdagen den 19 november var Anders Broberg tillbaka till DFF i Borl?nge och ber?ttade om hur man genomf?r riskbed?mningar d? barn bevittnat v?ld eller sj?lva blivit utsatta f?r v?ld i n?ra relationer. F?redragspresentationer ?ppet brev till sjukv?rdsminister Gabriel Wikstr?m med flera: Ge alla m?jlighet till kvalificerad psykoterapi vid psykisk oh?lsa Samr?dsforum f?r psykoterapi, som ?r ett n?tverk f?r flera olika psykoterapeutiska f?reningar och d?r SFFT finns representerat, har med anledning av den artikel som skrevs i SvD 2015-11-07, om vikten av att kunna erbjuda olika sorters psykoterapi, l?mnat ett upprop till regeringen och SKL. Mer om detta g?r att l?sa i kommande nummer av SFT. L?s ?ppet brev h?r L?s artikeln i SvD h?r Dokument inifr?n "Vem kan hj?lpa mitt barn?" som s?ndes p? SVT 2015-11-12 har v?ckt m?nga reaktioner. Stockholms lokalf?rening kommer att kommentera programmet ytterligare p? sin hemsida. Med anledning av programmet g?r SFFT:s styrelse f?ljande kommentar: L?s kommentaren h?r Familjeterapi fungerar! Ingegerd Wirtberg: Vetenskaplig sekreterare har ordet – Familjeterapi fungerar! 2015-03-09 Syftet med arbetet ?r att sammanst?lla b?de svensk och internationell forskning vad g?ller effekterna av systemisk-, par- och familjeterapi och g?ra det tillg?ngligt f?r f?ltet och beslutande organ vad g?ller upphandling och ackreditering av psykoterapeuter. Referat fr?n Systemcafé i Lund med Marianne Cederblad 4/11 2015 Ulf Korman sammanfattar bes?ket Videoi...

sfft.se Whois

# Copyright (c) 1997- IIS (The Internet Foundation In Sweden).
# All rights reserved.
# The information obtained through searches, or otherwise, is protected
# by the Swedish Copyright Act (1960:729) and international conventions.
# It is also subject to database protection according to the Swedish
# Copyright Act.
# Any use of this material to target advertising or
# similar activities is forbidden and will be prosecuted.
# If any of the information below is transferred to a third
# party, it must be done in its entirety. This server must
# not be used as a backend for a search engine.
# Result of search for registered domain names under
# the .se top level domain.
# This whois printout is printed with UTF-8 encoding.
#
state: active
domain: sfft.se
holder: rolsve1423-00001
admin-c: Onecom0000-00001
tech-c: Onecom0000-00001
billing-c: Onecom0000-00001
created: 2005-10-14
modified: 2016-10-12
expires: 2017-10-14
transferred: 2009-03-06
nserver: ns02.one.com
nserver: ns01.one.com
dnssec: signed delegation
status: ok
registrar: One.co


The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en